Közlemény szerzői jogsértéssel kapcsolatban: Bernhardt Autósiskola

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., cégjegyzékszám: 01-10-046293, honlapcím: www.e-educatio.hu) felperes szerzői jogainak megsértése miatt peres eljárásban kereseti kérelmet nyújtott be Bernhardt János e.v. („Bernhardt Autósiskola”, Nyilvántartási szám: 4156373, Adószám: 52769065-1-37, Székhely: 7150 Bonyhád, Benczúr u. 43., honlapcím: http://bernhardtautosiskola.hu)  alperes ellen a Szekszárdi Törvényszéken. Az E-Educatio Információtechnológia Zrt.  felperes és Bernhardt János e.v. („Bernhardt Autósiskola”) alperes a peres eljárás során egymással egyezséget kötöttek, mert az alperes a szerzői jogok megsértését elismerte. Az egyezségnek megfelelően az E-Educatio Információtechnológia Zrt. közzéteszi a következő szöveget:

“A Bernhardt Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. terhére jogsértést követett el azzal, hogy a tanulói részére engedély nélkül, ingyenesen hozzáférhetővé tette és terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának, a „közúti közlekedésben részt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” – továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulóknak az általa biztosított elektronikus eszközökre (pendrive-ra) átmásolta azt. A Bernhardt Autósiskola a jogsértést megszüntette, és az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel kötött Egyezségben kötelezettséget vállalt arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. A Bernhardt Autósiskola visszatéríti az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel szemben azt a licence díjat, amitől az E-Educatio Információtechnológia Zrt a jogsértésre tekintettel elesett, továbbá megtéríti az eljárással kapcsolatos összes költséget. A licence díj összege bíróság által jóváhagyott egyezségben került meghatározásra. A Bernhardt Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az Egyezségben vállalta – az Egyezségre tekintettel és annak betartása esetére –, hogy lemond az őt, mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről, a tanulókat, mint fogyasztókat ért sérelem miatti fogyasztóvédelmi igényérvényesítésről a Bernhardt Autósiskolával szemben. A Bernhardt Autósiskola kéri azokat, akik részére korábban a Kérdésbankot pendrive-on vagy más elektronikus eszközön biztosította, hogy ezeket semmisítsék meg, töröljék elektronikus eszközeikről, különösen a számítógépeikről, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”