Közlemény szerzői jogsértéssel kapcsolatban: Gőzerő Autósiskola Kft.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogainak megsértése miatt kérelmet nyújtott be a Gőzerő Autósiskola Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 42. fszt.) ellen a Debreceni Törvényszéken. Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. és az Gőzerő Autósiskola Kft. az eljárás során egymással egyezséget kötöttek, mert a Gőzerő Autósiskola Kft. a szerzői jogok megsértését elismerte. Az egyezségnek megfelelően az E-Educatio Információtechnológia Zrt. közzéteszi a Gőzerő Autósiskola Kft. közleményét:

„A Gőzerő Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. terhére jogsértést követett el azzal, hogy a tanulói részére engedély nélkül, ingyenesen hozzáférhetővé tette és terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának, a „közúti közlekedésben részt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” – továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulóknak az általa biztosított elektronikus eszközökre (DVD) átmásolta azt. A Gőzerő Autósiskola a jogsértést megszüntette, és az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel kötött egyezségben kötelezettséget vállalt arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. A Gőzerő Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az egyezségben vállalta – az egyezségre tekintettel és annak betartása esetére –, hogy lemond az őt mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről, a tanulókat mint fogyasztókat ért sérelem miatti fogyasztóvédelmi igényérvényesítésről, valamint az őt megillető költség- és kártérítés egy részének érvényesítéséről a Gőzerő Autósiskolával szemben. A Gőzerő Autósiskola kéri azokat, akik részére korábban a Kérdésbankot DVD-n vagy más elektronikus eszközön biztosította, hogy ezeket semmisítsék meg, töröljék elektronikus eszközeikről, különösen a számítógépeikről, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”