Közlemény szerzői jogsértéssel kapcsolatban: Récsei Autósiskola

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogainak megsértése miatt kérelmet nyújtott be a Récsei Autósiskola (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2. 1. em. 6.)  ellen a Kaposvári Törvényszéken. Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. és az Récsei Autósiskola az eljárás során egymással egyezséget kötöttek, mert a Récsei Autósiskola a szerzői jogok megsértését elismerte. Az egyezségnek megfelelően az E-Educatio Információtechnológia Zrt. közzéteszi a Récsei Autósiskola közleményét:

„A Récsei Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. terhére jogsértést követett el azzal, hogy a tanulói részére engedély nélkül, ellenérték megfizetése ellenében hozzáférhetővé tette és terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának, a „közúti közlekedésben reszt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” – továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulók részére egy tesztkérdés adatbázis és tesztalkalmazás formájában (továbbiakban: KÉRDÉSSOR) rendelkezésükre bocsátotta azt. A Récsei Autósiskola a jogsértést megszüntette, és az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel kötött Egyezségben kötelezettséget vállalt arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. A Récsei Autósiskola visszatéríti az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel szemben azt a licence díjat, amitől az E-Educatio Információtechnológia Zrt a jogsértésre tekintettel elesett, továbbá megtéríti az eljárással kapcsolatos perköltséget. A licence díj összege bíróság által jóváhagyott egyezségben került meghatározásra. A Récsei Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az Egyezségben vállalta – az Egyezségre tekintettel es annak betartása esetére –, hogy lemond az őt, mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről, a tanulókat mint fogyasztókat ért serelem miatti fogyasztóvédelmi igényérvényesítésről a Récsei Autósiskolával szemben. A Récsei Autósiskola kéri azokat, akik a Récsei Autósiskola által megadott internetes elérési címről a KERDESSOR adatbázist es alkalmazást letöltötték, illetve bármely más úton azt megkaptak, ezeket semmisítsék meg, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”