E-learning a járművezető képzésben

E-learning a járművezető képzésben

A törvényi megfogalmazás szerint a zárt rendszerű elektronikus távoktatás (e-learning) olyan – elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag formájában, informatikai hálózaton (internet, intranet) keresztül, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel  megvalósító – távoktatási forma, ahol az oktató, az oktatásszervező és a hallgató közös kommunikációs eszköze a számítógép és az informatikai hálózat, továbbá a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer.

Az e-learning a közúti gépjárművezetők, valamint a közlekedési szakemberek kötelező elméleti képzésének vonatkozásában: a nyilvánvaló jogalkotói szándék szerint egy részletesen és szigorúan szabályozott képzési forma. A szabályozásokból adódóan a Tanulók csak minősített és tanúsított, magas színvonalú és ellenőrzött minőségű, akkreditált rendszerrel és e-learning tananyagokkal találkozhatnak. A rendszerrel és a tananyaggal szemben támasztott követelmények következtében a Tanuló tevékenysége és megszerzett tudása nyomon követhető és objektíven ellenőrizhető.

Az E-Educatio informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer a képzésszervezésen túl a hatósági előírásoknak megfelelően manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló előrehaladását a képzési programban, értékeli az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, például egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer emellett ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltendő kötelező időt, a rendszerben eltölthető maximális időtartamot a tesztek sikerességének minimum követelményeit) a képzésmenedzsment rendszerben a tananyag jellegére, a tanulók átlagos képességeire (pl. olvasási sebesség) valamint a jogszabályi előírásokra figyelemmel állítottuk be.