Szimulátorok a járművezető képzésben

Szimulátorok a járművezető képzésben

A gépjárművezető-képzést manapság számos technikai megoldás segíti, ezek közül a közeljövőben a legjelentősebb térhódítási potenciállal talán a szimulátorok rendelkeznek, melyek új lehetőségeket adhatnak a képző szervek és szakoktatóik kezébe. Magyarországon még gyerekcipőben jár a szimulátorok alkalmazása (a jogszabályi követelményeknek köszönhetően elsősorban a hivatásos tehergépkocsi és autóbusz vezetők alap és továbbképzésében találkozhatunk velük), pedig hatékonyságuk világszerte ismert és már többszörösen bizonyított. Több nemzetközi kutatás is igazolta az autóbusz és tehergépkocsi vezetők szimulációs tréningjének hatékonyságát, eredményességét és költséghatékonyságát és olyan gyakorlatot is ismerünk (pl. Franciaország), ahol a szimulátoros képzés – a gyakorlati képzés adott részében, választható módon – már elfoglalta helyét a járművezetők képzésében (kategóriás képzés) is.

A szimulátoros tréningekkel jellemzően a járművezető képzés és továbbképzés két, jól elkülönülő szakaszában találkozhatunk. Az elsőt az adott kategóriában a gyakorlati képzés kezdetén kapja a járművezető, amikor a járműkategória vezetésének, vagy általában a járművezetésnek, a jármű kezelésének, irányításának az alapjaival ismerkedik (kezdő lépések). A másikat pedig már bizonyos járművezetői gyakorlat birtokában a gyakorlati oktatás kiegészítéseként vagy már a vezetői engedély birtokában továbbképzésként. Ez utóbbi irányulhat a defenzív vezetés elsajátítására, veszélyhelyzetek megfelelő kezelésére vagy éppen az üzemanyag takarékos vezetés megtanulására. A két jól elkülönülő képzésre két külön szoftvert kínálunk.

Stars AE szoftver bemutatása (kezdő lépések):

A program a „B” kategóriás kezdő vezetők részére lett megalkotva és a gyártóval közösen elkészítettük annak magyar nyelvű változatát. Előnye, hogy mindazon kezdő lépéseket, melyeket az oktató tanítana tanulójának a gyakorlati képzési fázis elején, lehetőség van a szimulátoron nyugodt körülmények között oktatni, úgymint a kezelőszervek ismerete, használata, a kormányzás elsajátítása, az elindulás, és a váltó kezelése.

A program nagy előnye, hogy a különböző feladatokat instruktor nélkül, videós magyarázattal valamint hangutasítások alapján végezteti el a tanulóval, ennél fogva a szimulátor kezeléséhez nincs szükség szakképzet oktató folyamatos jelenlétére.

Több európai országban (pl. Franciaország, Csehország, Szlovákia) a szimulátoros órákat bizonyos számban elfogadják a kötelező vezetési órák alternatívájaként, vagy akár kötelezően elő is írják azokat. A hazai jogszabályok értelmében a szimulátoron történő oktatási órák jelenleg még csak a kötelező órákon kívüli, kiegészítő képzést jelentenek. Saját tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy azok a tanulók, akik szimulátoros órákkal kezdték gyakorlati képzésüket, kevesebb óraszámmal teljesítették azt.

A Stars AE szoftver nemcsak a kezdő lépéseknél lehet hasznos, ha az oktató a már megkezdett gyakorlati képzés során úgy érzi, hogy a tanuló előrehaladása lassú, problémás, akkor kockázat- és stressz mentesen tudja célzottan gyakoroltatni azokat a feladatokat, amelyekkel a tanulónak problémája akadt, mint pl. az iránytartás, kormánykezelés stb.

A veszélyhelyzet kezelésének tanítása, a Road Star szoftver bemutatása:

A szoftver különböző feladatokat tartalmaz a defenzív vezetés elsajátítására, veszélyhelyzetek megfelelő kezelésére vagy éppen az üzemanyag takarékos vezetés megtanulására.

A különböző veszélyhelyzeti feladatok elvégzése után, az instruktornak lehetősége van elemezni az adott feladatban történteket.

A program segítségével pontos visszacsatolás készíthető a tanuló számára, ezzel elősegítve és megerősítve a tanulási folyamatot. Visszajátszás során azonosíthatóak és korrigálhatóak a vezetéstechnikai hibák. Kimutatható, hogy a követési távolság vagy a fékút hol volt túl rövid, a gépjárművezető reakcióideje hol volt lassú, hol hajtott túl gyorsan vagy túlságosan nagy tüzelőanyag felhasználással.