Szimulátorok a járművezető képzésben

A gépjárművezető-képzést manapság számos technikai megoldás segíti, ezek közül a közeljövőben a legjelentősebb térhódítási potenciállal talán a szimulátorok rendelkeznek, melyek új lehetőségeket adhatnak a képző szervek és szakoktatóik kezébe. Magyarországon még gyerekcipőben jár a szimulátorok alkalmazása (a jogszabályi követelményeknek köszönhetően elsősorban a hivatásos tehergépkocsi és autóbusz vezetők alap és továbbképzésében találkozhatunk velük), pedig hatékonyságuk világszerte ismert és már többszörösen bizonyított. Több nemzetközi kutatás is igazolta az autóbusz és tehergépkocsi vezetők szimulációs tréningjének hatékonyságát, eredményességét és költséghatékonyságát és olyan gyakorlatot is ismerünk (pl. Franciaország), ahol a szimulátoros képzés – a gyakorlati képzés adott részében, választható módon – már elfoglalta helyét a járművezetők képzésében (kategóriás képzés) is.

A szimulátoros tréningekkel jellemzően a járművezető képzés és továbbképzés két, jól elkülönülő szakaszában találkozhatunk. Az elsőt az adott kategóriában a gyakorlati képzés kezdetén kapja a járművezető, amikor a járműkategória vezetésének, vagy általában a járművezetésnek, a jármű kezelésének, irányításának az alapjaival ismerkedik (kezdő lépések). A másikat pedig már bizonyos járművezetői gyakorlat birtokában a gyakorlati oktatás kiegészítéseként vagy már a vezetői engedély birtokában továbbképzésként. Ez utóbbi irányulhat a defenzív vezetés elsajátítására, veszélyhelyzetek megfelelő kezelésére vagy éppen az üzemanyag takarékos vezetés megtanulására.