E-learning

Mi is az e-learning?

A zárt rendszerű elektronikus távoktatást (e-learninget) korábban elsősorban a felsőoktatási és felnőttképzési, valamint vállalati képzések során alkalmazták széleskörűen. Mára az e-learning az információs technológiákban, a módszertanban, valamint a társadalom tagjainak egyéni informatikai tudásában bekövetkezett robbanásszerű fejlődésnek köszönhetően a fejlett világban széleskörűen elterjedt, általánosan alkalmazott képzési formává vált. Az e-learning rendszerű képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy informatikai rendszer, és az úgynevezett képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, röviden LMS) közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére, ahol csupán egy web böngészőre van szükség.

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatás módszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatási folyamatban. Az e-learning rendszerű képzések során a tanuló önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját időbeosztása és képességei szerint haladhat előre a tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak színvonaláról.