Együttműködés

Együttműködés gyakorlati képzésre

A gyakorlati képzésre szerződő partnerünk (autósiskola vagy képzési engedéllyel nem rendelkező vállalkozás) által is aláírt szerződés példány visszaérkezését követően az e-Edu Autósiskola regisztrálja a szerződött partnert és gyakorlati oktatóját/oktatóit az e-Titán rendszerben. A regisztrációt követően az oktató e-mailben automatikusan megkapja az e-Titán rendszerbe történő belépéshez szükséges regisztrációs e-mailt.

Az e-Titánban regisztrált oktatók kétféleképpen kaphatnak tanulót a rendszeren keresztül:

 • Az oktató saját e-Titán felületén regisztrálhat saját tanulót, akinek a gyakorlati képzését az oktató fogja végezni.
 • Az e-Edu Autósiskola webes felületén jelentkezett tanulók területi szűrést követően (az oktató által megadott oktatási helyszínek alapján) kiválaszthatják a számukra megfelelő oktatót.

A tanuló képzésre történő beíratását az oktató vagy a tanuló által az e-Titán rendszerben rögzített adatok alapján az e-Edu Autósiskola végzi el a tanulótól postai úton bekért dokumentumok alapján.

Az e-Edu Autósiskola és az oktató között az információcsere és az elszámolás az e-Titán rendszer használatával történik.

Az oktatónak a gyakorlati képzéshez kapcsolódó rendszeres adminisztrációs feladatai

 • A tanulóval történő kapcsolattartás a képzés teljes ideje alatt.
 • A tanuló elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentései: az ehhez szükséges dokumentumokat (pl.: jelentkezési lap, vezetési karton) az oktató értesítési címére az e-Edu Autósiskola küldi meg postai úton.
 • A tanuló vezetési kartonján szereplő óráinak rögzítése az e-Titán rendszerben, amely adatok alapján történik a teljesítési igazolás kiállítása az e-Titán rendszerből.
 • A rendszeres elszámolások alapját képző teljesítési igazolások kinyomtatása az e-Titán rendszerből és a teljesítési igazolás eljuttatása az oktatót regisztráló szerződéses partnerünkhöz a teljesítési igazolás szerinti számla kiállítása céljából.
 • A kiállított átutalásos számla elpostázása az e-Edu Autósiskola postacímére (E-Educatio Információtechnológia Zrt., 1519 Budapest, PF.: 563).
 • Az tanuló oktatásának befejezéséig, vagy a tanuló sikeres vizsgájáig a birtokában lévő iratok (pl. bizonyítvány, orvosi igazolás) tanulónak történő visszajuttatása.
 • A tanuló sikeres vizsgáját követő két munkanapon belül a vezetési karton(ok)nak az e-Edu Autósiskola postacímére történő visszaküldése.

 Az oktatónak a gyakorlati képzéshez kapcsolódó eseti adminisztrációs feladatai

 • Az oktató e-Titán rendszerben rögzített adatainak megváltozása esetén a megváltozott adatot tartalmazó okmány másolatának postázása az e-Edu Autósiskola felé.
 • Az e-Edu Autósiskola által felajánlott oktatási díjsablonok közül a számára megfelelő kiválasztása vagy módosítása az e-Titán rendszerben.
 • Az oktatóválasztáshoz szükséges adatok (oktatójármű, fotó, oktatási helyszínek, bemutatkozó szöveg, oktatási időpontok stb.).

Díjsablon: Az e-Titán rendszerben alkalmazott, összetartozó és egymásra épülő díjak (díjtételek) csoportosítása, amelyek tartalmazzák az oktató gyakorlati tevékenységéért az e-Edu Autósiskola részére a tanuló által fizetendő ellenértéket (tanulói óradíj), illetve ebből az oktatót illető díjat (oktatói óradíj), továbbá az oktató által regisztrált (saját) tanulóhoz tartozó kedvezményes oktatói óradíjat.

Óradíjainkkal kapcsolatos további felvilágosításért hívja a megadott telefonszámunkat, vagy küldjön e-mailt.